IGANGSETTING AV ANLEGG.


Vi gir pristilbud på alle våre fagområder.

Vi igangsetter og innjusterer alle typer anlegg.

Vi utfører komplett dokumentasjon av alle anlegg.

Vi har sagt opp vår egen autorisasjon, men utfører oppdrag på vegne av autorisert kabel-TV-installatør.

VI HAR AVANSERTE INSTRUMENTER FOR :

DAB radio: Vi måler inn utvendige antenner for DAB radio.

NB. Norsk DAB radio mottas på mange hytter på svensk side. Storlien og omegn.

 

DIGITALT BAKKENETT:

Vi innmåler utvendig antenne til beste signal-mottak.

Vi utfører kablinger til ett eller flere uttak i bygget / institusjonen / helsetunet osv.

 

KABEL - TV:

Vi utfører komplett installasjon.

Vi utfører alle innjusteringer av forsterkere, også med returutstyr for internett.

 

FELLES PARABOL-ANLEGG :

Vi utfører serviceoppdrag på felles parabolanlegg, Canal Digital,Viasat og flere satelitter.

Vi leverer også alt utstyr for et komplett, felles parabolanlegg.

 

FELLESANTENNE-ANLEGG:

En felles antenne for radio, FM og/eller DAB.

En felles antenne for RiksTV bakkenett.

Felles parabol for fritt valg til alle leiligheter.

Slike anlegg benyttes ofte på skoler, barnehager, bosenter, helsetun og lignende.

Vi utfører all installasjon, prosjekteringer og dokumentasjoner på fellesantenneanlegg. Anlegg leveres i henhold til forskrifter.

 

TELESLYNGE:

Leveranse av alt utstyr, forsterkere, uttak og kabel.

Signalmåling, feltstyrke, flukstetthet

SPØRSMÅL, TELEFON 930 83 333.