IGANGSETTING AV ANLEGG.ELEKTRONIKK NORD prosjekterer alle typer felles antenneanlegg.

Vi gir pristilbud på alle våre fagområder.

Vi igangsetter og innjusterer alle typer anlegg.

Vi utfører komplett dokumentasjon av alle anlegg.

VI ER AUTORISERT KABEL-TV-INSTALLATØR KIA NR. 5280 HOS POST-OG TELETILSYNET.

VI HAR AVANSERTE OG NYE INSTRUMENTER FOR :

DIGITALT BAKKENETT:

Vi innmåler utvendig antenne til beste signal-mottak.

Vi utfører kablinger til ett eller flere uttak i bygget / institusjonen / helsetunet osv.

 

KABEL - TV:

Vi utfører komplett installasjon.

Vi utfører alle innjusteringer av forsterkere, også med returutstyr for internett.

 

FELLES PARABOL-ANLEGG :

Vi utfører serviceoppdrag på felles parabolanlegg, Canal Digital,Viasat og flere satelitter.

Vi leverer også alt utstyr for et komplett, felles parabolanlegg.

 

FELLESANTENNE-ANLEGG:

En felles antenne for radio, FM og/eller DAB.

En felles antenne for RiksTV bakkenett.

Felles parabol for fritt valg til alle leiligheter.

Slike anlegg benyttes ofte på skoler, barnehager, bosenter, helsetun og lignende.

Vi utfører all installasjon, prosjekteringer og dokumentasjoner på fellesantenneanlegg. Anlegg leveres i henhold til forskrifter.

 

TELESLYNGE:

Leveranse av alt utstyr, forsterkere, uttak og kabel.

Signalmåling, feltstyrke, flukstetthet

SPØRSMÅL, TELEFON 93 08 33 33.