Vi digitaliserer bilder, lysbilder (dias), film, smalfilm og video-opptak og lager DVD plater.Benytter Verbatim DVD plater med kapasitet 4,7 GB / ca 120 minutter.

FOR BILDER, DIAS ELLER SMALFILM Super 8 gjelder:

Prisene vil variere etter mengde film eller bilder og hvor mye ekstra-arbeid det er med hver filmspole i form av eventuell skjøting og klargjøring av endefilmer. En original filmspole er på ca. 3,5 minutt og hver enkelt må bildejusteres, spesielt fargene som er forskjellige fra Agfa film kontra Kodak film og merarbeid ved lydfilm. Hver filmspole må følges under overspilling og hver filmspole må også kjøres i retur etter ferdig overspilling før ny kan påbegynnes. Tiden dette tar er cirka 3 x innspilt tid (liten spole = 3,5 min x 3 = 10,5 min, som igjen utgjør cirka 6 småspoler pr.time). Ved lengre spoler så står antall minutter på hver spole som igjen ganges med 3. F.eks. spole med 10 min film x 3 = 30 min, dvs 2 x 10 min pr.time.

Spolediameter (75 mm= 3,5 min)......(125 mm= 14 min)...... (150 mm= 21 min)...... (180 mm= 28 min)

STARTPRIS ER MIN. KR. 300,00 PR.KUNDE + GENERELL PRIS PR. PÅBEGYNT TIME ER KR. 250,00 inkl. mva. Totalprisen vurderes i hvert enkelt tilfelle ut fra mengde og forfatning. Prisene inkluderer 1 stk DVD, kr. 100,00 i tillegg pr.DVD, (etterbestilling kr. 200,00 pr. DVD). Filmene eller bildene må først overføres til HD kamera, deretter fargejusteres og overføres til PC.

VHS / SVHS til DVD : kr. 200,00 for inntil 120 min. Har egne VHS / SVHS maskiner

VHS / SVHS, over 120 min må legges på 2 stk DVD (eller 1 DVD med redusert kvalitet) kr. 400,00

Betamax til DVD : kr. 400,00 pr. kassett inntil 120 min. Har ikke egen Betamax maskin.

Video 2000 til DVD : kr. 400,00 pr. side pr. kassett inntil 120 min. Har egen Video 2000 maskin

Kamerakassetter kr. 200,00 pr. kassett inntil 120 min. Har eget video 8 kamera, ikke de andre typene.

Hvis dere har egne kameraer som er helt i orden kan vi benytte disse.

For alle typer inkluderer dette 1 stk DVD. Tillegg for andre medier som Blueray, minnebrikker etc. For overføring fra PC til PC så må dette avtales i hvert enkelt tilfelle.

 

Egne filmopptak fra Nedalen i 1969 (det som er på disse opptakene, står idag under vann, Nesjøen) .

Et nytt prosjekt er på gang: Nerskogen og de første bureiserne Elen og Halvard Engelsjord 4.juli 1927.

Vi har flere timer med filmopptak fra forskjellige hendelser som også digitaliseres og overføres til DVD. Hovedsaklig fra Sona og Stjørdal kommune, men også fra andre plasser, f.eks. Stunt-show i Grong, asfaltverket på Namdalseid og Overhalla med asfaltlegging, balanse-show med Oskani-troppen i Levanger, laksefiske i Sona-elva, Stjørdals-elva. Også opptak fra Sona-lekene, Sona-løpet, HELLse-stafetten, Stjørdalsmesterskapet i terrengløp, båtene til Hilmar Reksten i opplag ved Halsnøy på 70-tallet og mange andre opptak, tilsammen over 100 timer.

SPØRSMÅL, TELEFON 930 83 333 eller E-mail : elno@elno.no