Vi digitaliserer bilder, lysbilder (dias), film, smalfilm og video-opptak og lager DVD plater.

Benytter Verbatim DVD plater med kapasitet 4,7 GB / ca 120 minutter.

Prisene vil variere etter mengde film eller bilder.

Filmene eller bildene må først overføres til HD kamera, deretter fargejusteres og overføres til PC.

 

For SINGLE 8 eller SUPER 8 smalfilm gjelder følgende :

Som startpris kr. 500,00 pr. halvtime film, mens totalprisen vurderes etter mengde og arbeidstimer.

Ved overføring av bilder/lysbilder gjelder egne priser.

 

Fra VHS / SVHS til DVD : kr. 200,00 pr. kassett. Har egne VHS / SVHS maskiner

Betamax til DVD : kr. 300,00 pr. kassett. Har ikke egen Betamax maskin.

Video 2000 til DVD : kr. 300,00 pr. kassett. Har egen Video 2000 maskin

 

Kamerakassetter kr. 300,00 pr. kassett. Har eget video 8 kamera, ikke de andre typene.

Hvis dere har egne kameraer som er helt i orden kan vi benytte disse.

 

Egne filmopptak fra Nedalen i 1969 (det som er på disse opptakene, står idag under vann, Nesjøen) .

Vi har flere timer med filmopptak fra forskjellige hendelser som også digitaliseres og overføres til DVD.

 

SPØRSMÅL, TELEFON 930 83 333 eller E-mail : elno@elno.no