RiksTV i bedrifter og institusjoner,skoler etc.

Vi har prosjektert og installert uttallige slike anlegg basert på den nye digitale hverdag i mange typer bygg og anlegg. Dette i samarbeid med lokale elektroinstallatører.

Med enkle endringer sørger vi for at alle brukere i slike anlegg mottar RiksTV.

Liste over autoriserte installatører er tilgjengelig på www.rikstv.no og linken "bedrift".

INSTITUSJONER (alders-/sykehjem, bosenter, helsetun, omsorgsboliger, trygdeboliger, alderspensjonat, behandlingshjem, skoler, barnehager) :

Ved at eierne av slike anlegg bestiller alt nødvendig materiell og dekodere til brukerne i institusjonsanlegg gjennom en RiksTV godkjent installatør, gjelder egne regler, priser og rabatter .

Ta kontakt på tlf. 930 83 333.

 

BEDRIFTER :

RiksTV har egne ordninger for bakkenett i bedrifter. Både for priser og rabatter på abonnement.

 

INSTITUSJONER :

RiksTV er svært enkelt å installere i skoler, barnehager og institusjoner.

Vi samarbeider med flere elektroinstallatører i løsningen av anlegg i institusjoner.

Oppbyggingen av anlegget i institusjonen er helt lik.

Det er samme krav til både prosjektering, installering og igangsetting av anlegget.

Det er også samme krav som gjelder i valg av alt nødvendig utstyr og materiell.

 

Forskjellen er størst når vi kommer til løsningen for signalene :

* Kun EN antenne er nødvendig for hele bygget / alle bygg

* Enkel og billig hovedsentral

* Enkel og billig overføring

* Samme kontakter som tidligere eller billige nye kontakter

* TV med innebygget dekoder (kun EN fjernkontroll) eller egen dekoder

* Topp bildekvalitet

* Super lydkvalitet

* Kan velge i mange typer dekodere

* Egne rabatter gjelder

 

PÅ KABEL-TV er det først en påkoblingssum (etablering) og deretter er det månedsavgift som beregnes etter antall uttak (kontakter) i bygget, noe som oftest blir dyrere enn med bakkenettet.

De dekodere som benyttes på kabel-TV-anlegget kan IKKE automatisk benyttes på institusjonen.

Og kabel-TV-dekodere kan ikke benyttes noen andre plasser enn på dette anlegget.

(Disse dekodere kan ikke benyttes på hytta, i båten eller i campingvogn / bobil / spikertelt)

Noen anlegg vi har levert / utbedret:

Engantunet i Støren

Spjeldet borettslag i Støren

Rømme Amfi borettslag i Orkanger

Furuskogen borettslag i Steinkjer

Aurn 1 borettslag på Fillan, Hitra

Aurn 2 borettslag på Fillan,Hitra

Aurn 3 borettslag på Fillan, Hitra

Byåsen videregående skole Trondheim

3 T treningssenter på Byåsen

Britania Hotell i Trondheim

Stjørdal DPS (distriktspsykiatriske senter)

Meråker Aldershjem

Falstadsenteret på Ekne i Nord-Trøndelag

Inderøy Kulturhus

St. Olavs Hospital, pasienthotellet i Trondheim

Hegra Bosenter

Politihuset (det nye) i Trondheim

Soknestunet borettslag i Støren

Elkjøp radio- og TV-forretning i Namsos

Røros omsorgsboliger i Røros

Frosta omsorgssenter på Frosta

Sentrumsgården på Frosta

Røros sykehus på Røros

Skogn Helsesenter

Snillfjord helsesenter i Krokstadøra

Steinkjer videregående skole i Steinkjer

Søgardsjale omsorgsboliger i Meråker

Smartclub på Heimdal

B&O forretning i Trondheim

Melhus videregående skole i Melhus

Kvislabakken skole i Stjørdal

Iladalen barnehage i Trondheim

Stabburet barnehage i Trondheim

26 trygdeboliger i 5 bygg i Børsa

Rostad Ungdomsheim, Inderøy

Elvepromenaden eldreboliger på Orkanger

Pensjonistsenteret på Fannrem

Bjugn Helsesenter

Ørland Helsesenter

Fosen DMS

Leksvik Helsetun

Meråker Aldershjem oppgradert til faste kanaler + fritt valg fra RiksTV