Radio- service og reparasjoner på radio, båndopptakere, kassettspillere og mer.

Har alle skjema og mange deler til Tandberg spesielt. Har masse testutstyr.

Solcelle- og 12-volts anlegg. Service og innmålinger, spenningssjekk.

Samarbeidsavtale på 230 volts anlegg i hytter.

Antenne- og parabolanlegg, service og montering med innmåling av signaler.

ICE og Telia bredbånd, innmåling av utvendig antenne. Signalsjekk.

Fellesantenneanlegg i skoler, alders- og sykehjem, bosenter, helsesenter, omsorgssenter, eldresenter

.

PRISER, trykk på linken på venstre side.

Telefon: 930 83 333 E-mail: elno@elno.no