Tips hvis du har solcelle-anlegg, men får strøm (230V) installert.

1) Ikke riv ned og demontere solcelleanlegget, men behold det som reserve i tilfelle strømbrudd.

2) Strømbrudd på linjenettet til et hytteområde på en fredag blir nok ikke høyt prioritert av strømleverandøren.

3) Beholder du ditt 12 volts anlegg så har du til lys og lading av mobiler, nettbrett, DAB-radioer og lignende.

4) Og en viktig sak til, 12 volts anlegg kan du legge opp selv, men ikke 230 volts utstyr.

5) Det meste av hytteutstyret bruker 12 volt.

6 ) Vi samarbeider med autorisert elektro-installatør for løsning med 230 volt.

 

Ved spørsmål, ring : 930 83 333

 

12 voltsanlegg i hytter, spikertelt, campingvogner

På bestilling kan vi montere det meste for hyttebruk på 12 volt dc. Solcelleanlegg / TV-antenne / Parabol / Alarm- utstyr, forespørsel kan sendes på E-mail: elno@elno.no. NB! NB! Vi selger ikke solcelleanlegg, kun montering.

SOLCELLEPANELER

Vi kan montere og tilkoble alle typer solcellepaneler forutsatt at selve festet er ferdiglevert eller ferdig utført.

REGULATORER

Batteriregulatoren bør velges for større effekt enn det som monteres i starten, eller man kan velge løsning med flere regulatorer etter hvert som man bygger ut anlegget.
Regulatoren bør monteres så nærme batteriet/-ene som mulig uten for lang kabling til solcellepanelet. Bruk kabel med stort nok tverrsnitt, minimum 4 mm2. Fra regulator til batterier også så kort kabel som mulig, helst 6 eller 10 mm2. Dette kommer an på totaleffekten.

BATTERIET


Det er meget viktig å benytte fritidsbatterier og batterier som er beregnet for solcelle-løsninger, og bare det.

Batteriet/-ene bør plasseres så nærme de effektkrevende enhetene som mulig, som TV, eller inverteren fra 12 vdc til 230 vac. Dette for å minske tapet og spenningsfallet i kablene. Batteriet bør kontrolleres jevnlig i forhold til syrevekt.

ALARM-ANLEGG (event med kamera) og/ eller TV-anlegg / parabol-anlegg.


Denne drives også av 12 volt DC på lik linje med brann- og/eller-innbruddsalarmanlegget.

Antenner for RiksTV, forsterkere på 12 volt og innmatingsfilter for 12 volt har vi mye av på lager eller vi skaffer raskt. Vi har egne måleinstrumenter for 12 volts innmålinger og egne instrumenter for måling av signalstyrke og signalkvalitet, vi benytter de samme som på kabel-TV-anlegg, lang erfaring på dette området. Det er likevel viktig å gå inn på siden www.rikstv.no / kundeservice / Sjekk dekning / ... eller du kan søke i kartet.

Parabol-anlegg innjusteres med svært avansert måleutstyr og her får man ut det maksimale av et parabol-anlegg. Måleutstyret er det samme som benyttes / kreves på kabel-TV-anlegg for innjusteringer. Det eneste negative med dette instrumentet er at det krever 230 volt ac fra enten lysnett, aggregat eller via inverter. Det trekker ca 30 watt i drift.

VINDGENERATORER

Disse bør monteres så høyt som mulig, men ikke i tre som står urolig i vinden. Mastrøret som benyttes bør (skal) være tykkvegget og ha minimum et feste for barduner, 3 wirer eller aller helst 4 wirer. Festet bør være så nærme vindgeneratoren som mulig og hver wire må ha justerbar strekkfisk som er skrubar for å stramme hver enkelt wire slik at mastrøret hele tiden kan justeres i vater, SVÆRT VIKTIG.
Klokest er kombinasjonen sol- og vind-drift.

 

Noen anlegg vi har levert / montert / igangsatt er:

Komplett hytteanlegg med solcellepaneler+ opplegg, RiksTV antenne+ kabling, brannvarslere 12 volt+ kabling på hytte på Sonvatna hos JB.

Komplett hytteanlegg solcellepaneler+ alt utstyr og kabling samt RiksTV antenne+ kabling på hytte på Sonvatna hos JN

Komplett hytteanlegg med solcellepanel+ opplegg og skjult kabling med lamper på hytte på Sonvatna hos AR

Antenneanlegg + kabling på hytte på Sonvatna hos HV

Komplett hytteanlegg med solcellepanel+ alt utstyr, kabling, lamper etc på hytte på Gråvatna hos PK

RiksTV antenne + kabling på hytte ved Sørungen i Selbu

RiksTV antenne + kabling på hytte ved Åstjønna i Forradal

Parabol-anlegg på hytte på Vigdenes i Forradal

Komplett hytteanlegg med solcellepaneler, regulatorer, batterier + kabling til kontakter og lamper på hytte på Nerskogen hos EME + RiksTV antenne og kabling

Nødlysanlegg med solcelleutstyr i 4 boliger i Sona / Hegra

RiksTV antenne + kabling + flere uttak i 27 hytter på kolonihage på Skatval hos KR

RiksTV antenne + kabling + flere uttak i 12 hytter ved Frosta Hageby


FOR FLERE DETALJER, TA KONTAKT MED OSS PÅ TELEFON 930 83 333.