Velkommen til Elno v/ Sverre Bjerkås
AUTORISERT KABEL-TV- INSTALLATØR KIA GODKJENT AV POST- OG TELETILSYNET-----
Mobiltelefon: 930 83 333      Boks 293 , 7501 Stjørdal     Email: elno@elno.no

KABEL-TV   _RiksTV    VÅRE ARBEIDSOMRÅDER    Hytter uten strøm, med 12 volts anlegg